Léčení duše a následně těla


Léčení si stále ještě většina lidí spojuje s tabletkami a bílým pláštěm. Jakkoli slýcháme, že máme vyspělou vědeckou medicínu, přesto je léčení chronických nemocí na úrovni hmoty tím nejnižším stupňem léčení. Ano, tradiční medicína má nesporné zásluhy v případě chirurgických akutních zásahů, ale to, co se děje ve hmotném těle je pouze důsledek toho co se děje v duši člověka a tyto příčiny medicína nezkoumá a nebere v potaz. Odstraňování důsledků či potlačování projevů nemoci k vyléčení nestačí, pokud příčina onemocnění trvá, dál produkuje nemoc. Je třeba jít ke zdroji, najít ho a ten vyléčit.

Vyléčit jak?

Někdy stačí uvědomění toho, co jsme zažili a nedokázali zpracovat. Je třeba propustit minulost a přijmout vše, co se dělo a děje, protože duše člověka, ale i celý vesmír, touží po harmonii. Někdy je zdroj uvězněný hluboko v podvědomí a je potřeba se vrátit do minulosti do jiných životů a vyhledat ho. Někdy je třeba přijmout hluboké strachy , smrt či opuštění, ztráty, přiznat si závislosti. Někdy je třeba v sobě najít odvahu přestat před problémy utíkat a postavit se jim čelem a začít je řešit. Někdy je třeba prostě jen vykročit vstříc novému životu a neohlížet se.

Tomu všemu pomáhá i trocha filosofie. Život funguje ve skutečnosti úplně jinak, než nám všichni až dosud říkali a čemu jsme až dosud věřili.

Někdy slýchám že se lidé uzdravují jen pobytem v mé přítomnosti. Energetické pole indigových lidí je vysokovibrační a dokáže rozvibrovat jako ladička pole těch, kdož jsou podobně naladěni a souzní. Kvalita energetického světelného pole rozhoduje o míře zdraví a nemoci.

Na rozloučení se s nemocí je třeba být připraven. Někdy ji prostě ještě chvíli potřebujeme. Ptejte se sami sebe, co pro vás má větší cenu - jít na koncert, dopřát potěšení a zábavu nebo investovat do svého zdraví? Je to dobrá pomůcka. Dáte-li přednost potěšení, nejste připraveni. Máte-li pocit, že se chcete už jen a pouze svého problému zbavit, pak jsem vám k dispozici.

Někteří kolegové používají metodu kterou nastudovali ve škole či kurzu. Já bych řekla - primárně používám intuici. Naladím se na člověka a vycítím co potřebuje. Pak volím ze škály metod, někdy to může být i jen povídání, někdy regrese, někdy astrologický náhled do plánu duše, někdy náhled do budoucnosti, někdy homeopatie či další. Léčení těla předchází léčení duše, fyzický problém má původ v psychice.