Regrese   

Změní vaše dosavadní názory na život

 

REGRESE neboli návrat do minulosti, je metoda, která vás přesvědčí, že na planetě Zemi nejste poprvé ani naposledy. 

Můžete si prohlédnout kým jste byli, kde a jak jste žili, s kým z lidí kolem vás, jste se již setkali. Uvidíte, že životy na sebe navazují a přestože jste zasazení do různých kulis, jste to stále vy. Mění se čas, zeměpisná poloha, společenské prostředí, lidé kolem vás a vy si jen zkoušíte, co s tím uděláte. 

Všichni jsme byli muži i ženy, bohatí i chudí, hodní i zlí, zabíjeli jsme i jsme byli zabiti, kradli jsme i jsme byli okradeni, žili jsme ve zvířecích tělech, v tělech rostlin i minerálů. Pokud si znovu prožijete, že jste coby zvíře mysleli a cítili, vaše chování ke zvířatům, to navždy změní. Regresi lze pojmout jako výlet do minulých životů či jako léčebnou metodu, která umí odléčit zdroj současných potíží, které z nějakého důvodu přetrvávají do současnosti. Regrese změní vaše dosavadní názory na život.

 

Délka terapie: cca 3 hodiny
Cena: 1.800,- Kč

 

Poznámka:  

Racionální či silně materiálně založené osoby mohou mít problém, se do stavu nutného k regresi dostat. Regrese pracuje s pocity a představami, neschopnost opustit logické a analytické myšlení, je při ní na závadu. 

U objednávky termínu uveďte, zdali se vám hodí: dopoledne, odpoledne či večer a co chcete řešit.

 

podívejte se také na mé stránky  www.navigace-zivotem.cz

 

 

Astrologický kurz

Dítě z hvězd

Utrápeným ženám ...

Homeopatická první pomoc

 

Stránky o ASTROLOGII, HOMEOPATII, PSYCHOLOGII, o mých KNIHÁCH, kurzech a myšlenkách

Pro všechny, kdož se probouzejí a tuší, že vše je jinak.