Měli byste vědět

 Měli byste vědět že...

 • Jsme magnet, který k sobě přitahuje to, na co myslíme a co cítíme ať o to stojíme nebo ne
 • To, čemu se v myšlenkách věnujeme přitahujeme do svého životaPozor ale na slůvko NE!!!  Vesmír nezná toto slovo a neslyší ho, takže pozornost upřená na něco co nechceme nám to přivede do života také. NECHCI slyší jako CHCI.
 • Pokud cíleně nasměrujeme myšlenky a soustředíme se na věci, které si přejeme, začneme získávat životní zkušenosti, které si přejeme a po nichž toužíme.
 • Čím lépe se cítíme, tím silnější je přitažlivost. Všímejme si proto emocí, které naše chtění provázejí. Když myslíme na něco, co si přejeme, cítíme pozitivní emoce. Pokud myslíme na něco, co si nepřejeme, cítíme emoce negativní. Někdy si ale myslíme, že něco chceme a v hloubi duše to není pravda. Zvítězí to, co je v hloubi duše.
 • Proces přitahování do života věcí které chceme, můžeme urychlit tím, že jim věnujeme větší pozornost. Je třeba se na to soustředit a prožívat u toho pozitivní emoce. Pak se to brzy přihodí.
 • Je důležité přehlížet současný stav a věnovat se představě toho, co chceme mít. Je třeba se chovat, jako bychom to už měli.
 • Je třeba si přát v přítomném čase
 • Myšlenky bez emocí nemají velkou magnetickou sílu. Silné jsou v kombinaci se silnými emocemi. Je důležité být šťastný, mít povznesenou bezstarostnou náladu a pocit, že je vše v pořádku.
 • Je třeba se vidět jako: osobu plnou energie,úspěšnou, spokojenou, která se cítí dobře, žije tak, jak žít chce, obléká se tak, jak se jí to líbí, není ničím omezovaná, v jejím životě je hojnost všeho, žije v prosperitě, má radostné a spokojené vztahy s lidmi a je dokonale zdravá. Pak se takovým člověk stane.
 • Síla je v koncentraci. Není dobré si přát více než 2-3 věci najednou, lepší je chtít jednu věc a plně se na ni soustředit
 • Z bodu zklamání přitahujeme to, co nás zklame. Zklamání je informace, že to nač myslíme nechceme zažít, že přitahujeme negativně.
 • Svou pozorností dáváme sílu věcem které si nepřejeme. Pozor na filmy, zprávy v TV, negativní události a hovory o nich, šíření paniky o možných onemocněních apod.
 • Do našeho života nepřijde nic, čemu nevěnujeme pozornost. Pozor na strachy! Přivolají přesně to, čeho se bojíme.
 • Často v myšlenkách na dosažení věci převládají myšlenky na její nedostatek. Tím si přivoláme nedostatek, opak toho, co si přejeme. Časem pak začneme dosahování věcí spojovat s dřinou, bojem a zklamáním.
 • Je důležité vědět co chci. Získáváme věci které nechceme, protože jim věnujeme pozornost, myslíme na ně plni emocí, bojíme se jich, vidíme je ve filmech či vzpomínáme na minulé zkušenosti a pak o nich přemýšlíme.
 • Oběť a útočník jsou spolutvůrci události. Jeden myslí na to co si nepřeje a druhý na to, co si přeje. Oba to dostanou. Vibračně se shodují. Přitahuje nás vibrační podstata naší pozornosti. Varování nás před přepadením nechrání, dělá ho naopak pravděpodobnějším, než když o takových věcech vůbec neuvažujeme.
 • Před nechtěnými událostmi se nelze schovávat či se jim vyhýbat, lepší je přitahovat  zážitky, které nás potěší. Je třeba změnit představu toho, co chceme.
 • Vše, co se nám přihodí a co nás potká, souhlasí s vibracemi , které v nás převládají.
 • Myšlenka je vibrace na níž zákon přitažlivosti reaguje. Cílené vedení myšlenek a touha cítit radost = nejlepší plán jak si zajistit krásný život jaký chceme.
 • Nemůžeme tvořit životy jiných lidí, protože za ně nemůžeme myslet. Je třeba je nechat žít život jaký si přitahují a udržovat vlastní rovnováhu a radost, bez ohledu na to, co dělají oni.
 • Měřítkem, zda jsme na dobré cestě = pocit radosti.
 • Tvoření myšlenkou funguje když si to přejeme i když si to nepřejeme.
 • Svůj život netvoříme skutky ale myšlenkami a pocity. Vytvořili jsme si nemoci myšlenkami a očekáváním. To nechci slyšet...to nechci vidět....já se z toho pos...  ....mně snad raní mrtvice... toho já se nedožiju... Sledujte, co se s lidmi, kteří to opakovaně říkají, stane. 
 • Když provádíme skutek a nejedná se o skutek radostný, zcela určitě nepovede ke šťastnému konci.
 • Neutříděnými myšlenkami tvoříme jaksi nedopatřením a zákon tvoření pak reaguje a přinese výsledek, jemuž nerozumíme.
 • Každý má intuitivní vedení svou vnitřní bytostí, ale mnoho lidí jej potlačuje a nahrazuje názory rodičů, učitelů, odborníků atd. Spoléhají na druhé a to je odvádí od jejich vlastního moudrého názoru. Většina lidí si nevěří. Proto hledají pravidla a skupiny lidí, kteří jim řeknou co mají dělat, co je správné a co špatné.Pravidla vzniklá před tisíci lety neplatí, svět se mění a vyvíjí. Tyto staré zákony a pravidla nejsou vhodné pro současné lidi.
 • Máme-li dobrý pocit - jednáme v tu chvíli správně. Nemáme-li dobrý pocit, nejsme v souladu se svými záměry.
 • Neexistuje seznam věcí, které jsou správné a špatné, je jen to, co se shoduje s naším plánem duše a co nikoli. Každý jsme si přišli žít něco jiného a proto jsou tyto věci nepřenosné. Emoce nás upozorňují na nesoulad.
 • Jsme jako silný magnet, který k sobě neustále přitahuje záležitosti, které jsou vlastním pocitům podobné.
 • Pokud pochybujeme o svých schopnostech, tvoření potlačujeme. Pokud chceme červené auto ale dodáme – „ale je moc drahé“, soustředíme se na nedostatek a uskutečnění se neuskuteční.
 • Pokud se soustředíme na to, co si přejeme, přitáhneme si cokoli chceme. Pokud se soustředíme na nedostatek toho, co si přejeme, pak přitáhneme jen další nedostatek. Pokud si všímáme nedostatku, odháníme hojnost.
 • Nutné je chtít a pokračovat v očekávání dokud to nedostaneme – a je to naše.
 • Pokud je myšlenka provázena silnou emocí – a je jedno zda negativní či pozitivní /strach, radost/, podstata myšlenky se projeví brzy.
 • Máme-li pocit, že jsme chudí, nemůžeme přitahovat prosperitu. Při pocitu, že jsme tlustí nemůžeme přitahovat hubnutí. Při pocitu osamělosti nepřitahujeme společnost. Pokud vidíme jen realitu, zákon tvoření ji zmnoží a bude ve větším měřítku. Je třeba si vysnít něco lepšího. Jen myšlenka na to, co bychom rádi viděli, nám přinese změnu reality.
 • Od toho co si nepřejeme je naopak třeba myšlenky a pozornost odvrátit.
 • Největší vliv na změny v životě mají myšlenky doprovázeny emocemi. Myšlenky bez emocí jen udržují realitu, ale nic nemění.
 • Věcem, které dosud nemáme a hodně si je přejeme, je třeba věnovat jasnou, vědomou a emocemi doprovázenou myšlenku.
 • Je třeba nemyslet na to, co si nepřejeme. Pozornost, kterou těm věcem věnujeme je přitahuje. Nepomáhá „ nesmím na to myslet“. V tom okamžiku na to právě myslíme. Lepší je myslet prostě na něco jiného, na to, co si přejeme.
 • Je třeba vědět, co chci. Když myslíme na to, co si přejeme, prokreslujeme si obrázek do detailů a myšlenky sílí. Je třeba to ale nebrzdit pocity, že to je drahé, že si to nemůžeme dovolit atd.
 • Pozor na ovlivňování ostatními a vliv starých návyků a předsvědčení.
 • Zákon tvoření reaguje na současné, aktuální myšlenky bez ohledu na to, jestli se týkaji minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Proto je třeba si představovat, že už to co chceme, máme.
 • Nic se neuskuteční pouze po počáteční slabé pozornosti.
 • Představivost = vzpomínka na něco z minulosti
 • Vizualizace = záměrné tvoření reality, skládání a vytváření obrazů dle našeho záměru. Lze smíchat jednotlivé prvky, které se nám u jiných lidí líbí a vytvořit si scénáře a verze života takového, jaký ho chceme mít a jaký se nám líbí. Není třeba hledat dokonalý model, lze si vytvořit vlastní jedinečnou realitu. Je třeba si vybírat prosperitu a propouštět špatné zdraví, nepovedené vztahy, pospojovat pouze pořadované vlastnosti věcí a události jak chceme.
 • To, že jsme na správné cestě poznáme tak, že pocítíme vzrušení
 • Klíčem k realizaci naší představy je čistota představy. Nesmí tam být žádné ALE….
 • Je třeba udržet myšlenky u předmětu našeho přání. Pokud se cítíme dobře, všechny věci začnou do našeho života přicházet.
 • Chceme-li někomu něco dokazovat, tlačíme na něco, co si v hloubi duše sami nepřejeme, takže to nefunguje.
 • Jsme zde abychom tvořili myšlenkou, nikoli aktivitou.
 • Předmět našich dnešních myšlenek nám přináší budoucí zážitky.
 • Lze si představovat i pouze podstatu konečného výsledku a detaily plně nechat stranou. Jít přímo ke šťastnému konci, představovat si, že už to co chceme máme, už se to stalo.
 • Pokud jsme schopni si něco představit, není to nereálné.
 • Je-li člověk obklopen lidmi, kteří s jeho přáním nesouhlasí, pak to může ignorovat, ale obecně se tolik na svá přání nesoustředí a tvorba je tím ovlivněna, soustředí se na obranu, nikoli na tvoření.Je to těžší, je dobré se obklopovat lidmi pozitivně myslícími.
 • Na tomto světě jsou věci, které jsou s námi v naprosté harmonii a věci, které jsou s námi v naprosté disharmonii. Svět je nesmírně pestrý a my jsme sem nepřišli ničit či ovládat to s čím nesouhlasíme, či kohokoli přesvědčovat o své pravdě, ani prosazovat totožnost a jednotvárnost. Přišli jsme sem, abychom zjistili co chceme a využili myšlenek a umožnili zákona přitažlivosti aby nám to přivolal. Vše ostatní je třeba nechat být a nevšímat si toho.
 • Lidé nesprávně věří, že jim do života mohou zasahovat nežádoucí zkušenosti, připadají si zranitelní a mají potřebu se chránit, čímž se paradoxně na nechtěné věci soustřeďují a přivolávají je.
 • To, co dělají ostatní, nás nemusí ovlivnit, pokud to do svého života nepozveme myšlenkami. Tzn, nebudeme okradeni, pokud nemyslíme, že nás někdo okrade. Nebudeme napadeni pokud nepřemýšlíme a nečekáme, že nás někdo napadne. Samozřejmě však hraje roli základní nastavení našeho života, pokud to není program, který jsme si přišli žít či karma
 • My jsme ten, kdo tvoří, zve a přitahuje vše, co nám do života přichází. Jde jen o to, nasměrovat myšlenky na to, co chceme zažívat a odklonit je od toho, co zažívat nechceme. Čemu věnuji myšlenku, to začínám přtahovat.
 • Kdo se cítí osamělý, přitahuje osamělost, kdo se cítí bohatý, přitahuje bohatství, kdo se cítí nemocný, přitahuje nemoc.
 • Existuje komunikace s vnitřní bytostí – chceme-li ji tak nazvat - naší duší, prostřednictvím pocitů, schvaluje naše dobré počiny dobrým pocitem a rozmlouvá nám je pocitem špatným.
 • Když mluvíme s ostatními o tom, co si nepřejí, co se jim děje, zesilujeme jejich negativní vibrace které přitahují nežádoucí věci. V nemoci je třeba se zaměřit na možné uzdravení, kdo se soustředí na nemoc zůstane nemocný.
 • Každý má právo být, mít a dělat cokoli chce a my silou svých myšlenek k sobě přitahujeme jen to, co s námi rezonuje.
 • Je třeba se rozhodnout co chceme a kým chceme být – a pak jím být.
 • Každý jsme tvůrcem svého života a musíme umět, umožnit si to navzájem. Pokud se obklopujeme cizími energiemi, pak si přitahujeme do života zmatky. Každý si vytváříme svůj vlastní svět a vzájemně si nepřekážíme, i když si to zpočátku myslíme.
 • Velkou hodnotu má – soustředit se na to, co je pro nás důležité.
 • Při soustředění se na to, co je pro nás důležité, mohou přestat být důležité a zajímavé věci jako sledování televize, zpráv, čtení novin atd. Zjistíme, že to odvádí pozornost k tomu, co nechceme, co nás rozptyluje a přitahujeme tak věci, které nechceme. Naopak se dostavuje radost z toho, co děláme. Přestaneme přitahovat do života vše, co nesouvisí s našimi záměry růstu a úspěchu.
 • Časem nás věci, které s naším cílem nemají nic společného přestanou zajímat.
 • Ve stavu nerozhodném, kdy o nic konkrétního neusilujeme, jsme otevření jakýmkoli vlivům, přitahujeme mimochodem a pak se jen divíme a zoufáme si, protože se nám hrnou do života věci, které bychom si nikdy nevybrali. Myšlení na něco, pro co jsme se nerozhodli = TVOŘENÍ MIMONĚK.
 • Zpočátku budeme zažívat jakési přechodné období, budeme sklízet, co jsme zaseli v minulosti, ale zasít již můžeme to, co chceme. Co se děje dnes je výsledkem myšlení v minulosti. Dnešní myšlenky budují budoucnost.
 • Nastavením představy – jak chceme žít, si vydláždíme hladkou a příjemnou cestu životem.
 • Dostaneme to, na co myslíme, ať si to přejeme nebo ne. Zejména, je-li to provázeno emocemi.
 • Dívejme se na svět jako na místo neomezených možností a pak ztratíme pocit nedostatku zdrojů – peněz, prostoru, zdraví, jídla atd. Budeme k sobě přitahovat lidi, kteří jsou stejní ve své podstatě.
 • Pozor na to, co v nás vyvolává negativní emoce.
 • Důležitější je, co cítíme než to, co říkáme.
 • Mysleme velkoryse.
 • My musíme řídit své touhy, ne touhy nás!
 • Většině lidí řídí život jejich podvědomí. Potlačené strachy, traumata, nízké sebevědomí, touha být milován, obdivován či uznáván...
 • Prozkoumejme, jaká jsou naše přesvědčení a názory, možná budeme překvapeni, že náš život vypadá přesně podle nich.
 • Pokud se v našem životě objeví negativní člověk – přestaňme si ho všímat a on odejde či odejděme my. Vyhýbejme se, nebojujme s ním, tím se tvoří negativní energie.
 • Není třeba si připadat jako oběť čehokoli či kohokoli. Vše, co se nám děje k sobě přitahujeme, tím, že na to myslíme, tím, že se toho bojíme či prostě jen tím, že se s tím smíříme a tolerujeme to se špatnými pocity. Řešením není obrana a ochrana, řešením je změna toku myšlenek. Nemysleme na věci, které nechceme zažít a nestanou se nám.Jsme magnet, který k sobě přitahuje to, na co myslíme a co cítíme ať o to stojíme nebo ne.
 • Proces přitahování do života věcí které chceme můžeme urychlit tím, že jim věnujeme větší pozornost. Je třeba se na to soustředit a prožívat u toho pozitivní emoce. Pak se to brzy přihodí.
 • Je důležité vědět co chci. Získáváme věci které nechceme, protože jim věnujeme pozornost. Myslíme na ně plni emocí, bojíme se jich, vidíme je ve filmech či vzpomínáme na minulé zkušenosti a pak o nich přemýšlíme.

 

Astrologický kurz

Dítě z hvězd

Utrápeným ženám ...

Homeopatická první pomoc

Stránky o ASTROLOGII, HOMEOPATII, PSYCHOLOGII, o mých KNIHÁCH, kurzech a myšlenkách

Pro všechny, kdož se probouzejí a tuší, že vše je jinak.