Homeopatie

Homeopatie   

Každá nemoc má svůj důvod, je to řeč duše ...

 

Homeopatie je alternativní způsob přírodního léčení starý cca 200 let. Lidstvo si více a více uvědomuje, že klasické léky mají navzdory lékařskému pokroku svá omezení. Jakkoli budou mít lidé vždy obtíže, při nichž je klasická medicína nenahraditelná, jako např. diagnostika, úrazy či nutnost chirurgických zákroků, jsou oblasti, v nichž je bezmocná či dokonce škodí.

Tradiční medicína se nezajímá o to, PROČ pacient onemocněl, pouze se snaží chemickou cestou odstranit symptomy nemoci. Dnes se však již ví, že téměř každá nemoc má svůj důvod, i ty vrozené, jen je jejich původ mimo tento život. Nemoc je řečí duše, která nemá jinou možnost, jak dát najevo člověku, který její jemnou řeč pocitů neposlouchá, že někde dělá chybu.

Proto homeopatie především zkoumá pacientovo chování, emoční stav a jeho reakce na stresové faktory, zkráceně řečeno, jeho typ osobnosti.

Odpůrci homeopatie tvrdí, že je to léčba založená na sugesci. Myslím, že to může vyvrátit jediná věta. Na homeopatii skvěle reagují děti a zvířata. Není třeba zdůrazňovat, že děti ani zvířata nepodléhají sugesci, jejich těla prostě reagují, protože jsou nezatížená chemickými látkami, jsou samy sebou a v jejich myslích nejsou žádné pochybnosti.

Dle zákona 372/2011 Sb., který v tichosti zakázal alternativní medicínu v Čechách všem, kdož nejsou absolventi lékařské fakulty, přísně kontrolovaní a nucení dodržovat přesně stanovené postupy a předepisovat chemické prostředky farmaceutických firem. Nelékaři v naší zemi nemohou nadále léčit ani poskytovat zdravotní rady či konzultace, ba dokonce ani předcházet nemocem.

Mohu však doporučit, aby se pacienti něco o homeopatii dozvěděli, léčili se sami, sami posoudili, který homeopatický lék je pro ně vhodný a k tomu jsem vydala  e-book HOMEOPATICKÁ PRVNÍ POMOC. Nechť každý posoudí sám a nechá se vést vlastním rozumem, co je pro něj dobré. 

 

podívejte se také na mé stránky www.navigace-zivotem.cz

 

 

Astrologický kurz

Dítě z hvězd

Utrápeným ženám ...

Homeopatická první pomoc

 

Stránky o ASTROLOGII, HOMEOPATII, PSYCHOLOGII, o mých KNIHÁCH, kurzech a myšlenkách

Pro všechny, kdož se probouzejí a tuší, že vše je jinak.